Μελέτη για την επίδραση του κλεισίματος χωματερών σε αναπαραγωγικό πληθυσμό του Ασπροπάρη στην Τουρκία

07.12.2017
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Μελέτη για την επίδραση του κλεισίματος χωματερών σε αναπαραγωγικό πληθυσμό του Ασπροπάρη στην Τουρκία

Changes in food availability that lead to lower reproductive output or lower survival probability are important drivers of the widespread declines in vulture populations. Permanent feeding stations for scavengers, such as vulture restaurants or rubbish dumps, may have both positive and negative effects on reproductive parameters.

The paper “No short-term effect of closing a rubbish dump on reproductive parameters of an Egyptian Vulture population in Turkey” published in Bird Conservation International examines the effects of the closure of a large communal rubbish dump on breeding success and fledging rate of a dense population of the ’Endangered’ Egyptian Vulture Neophron percnopterus in central Turkey to assess whether the closure may have affected the population.

A team lead by the Turkish BirdLife partner Doğa Derneği and supported by the RSPB monitored monitored territories from 2011 to 2016, and tested whether the closure of the rubbish dump in early 2015 coincided with changes in reproductive parameters while accounting for confounding variables such as weather and the availability of other predictable foraging opportunities. Тhey found an average productivity of 0.78 fledglings per territorial pair before the dump closed and 0.82 after the closure, an average breeding success of 0.64 before and 0.71 after the closure, and an average fledging rate of 1.17 fledglings per successful pair before and 1.26 after the closure of the rubbish dump.

Once confounding variables were accounted for, the closure of the rubbish dump did not have a significant effect on reproductive parameters (P = 0.426 for nest survival and P = 0.786 for fledging rate). The Egyptian Vulture population in central Turkey may have sufficient alternative food sources and high levels of intra-specific competition due to its density, so that the closure of the rubbish dump may not have resulted in detectable positive or negative effects.

The paper recommends the maintenance of small traditional animal husbandry farms and disposal practices that mimic the spatio-temporally unpredictable supply of food sources that appears to be most beneficial for avian scavengers.

Find the paper here.

Πίσω
Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή