Βήμα-αλλαγή στις διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρηση των γυπών

28.11.2017
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Βήμα-αλλαγή στις διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρηση των γυπών

28 October 2017, Manila, Philippines – Parties to the Convention on Migratory Species (CMS) have today taken two momentous decisions to promote the conservation of Old World vultures.   During the last week, almost 100 countries from across the globe have gathered for the 12th Meeting of the Conference of Parties (COP12) to CMS, which has been hosted by the Government of the Philippines at their flagship Convention Centre in Manila.

At the final plenary session today, Parties adopted the Multi-species Action Plan to Conserve African-Eurasian Vultures (Vulture MsAP).  This document represents the culmination of three years of intensive work by the Coordinating Unit of the Raptors MoU, supported by three key partner organisations, IUCN SSC Vulture Specialist Group, BirdLife International and the Vulture Conservation Foundation.

The Bulgarian Society for the Protection of Birds (BirdLife Bulgaria) significantly contributed to the development of the Vulture MsAP through its active participation in the Regional and Overarching workshops, and together with the partners under the LIFE+ project “The Return of the Neophron” (LIFE10 NAT/BG/000152) by developing of the Flyway Action Plan for the Conservation of the Balkan and Central Asian Populations of the Egyptian Vulture (EVFAP) is an integral part and annexed in full to the Vulture MsAP.

Vultures are truly spectacular birds. They are Nature’s garbage collectors and provide critical ecosystem services, cleaning up carcass and other organic waste in the environment, thus reducing the spread of dangerous diseases.  By doing so, they provide highly significant economic and human health benefits.  Unfortunately, vultures are under extreme pressure from a range of human activities and are one of the most threatened groups of birds on earth.

In the last 30 years, drastic and widespread population declines have been observed, beginning with the catastrophic collapse of species in South Asia, followed more recently by a similar crisis on the African continent.  Most species of Old World vultures are now classified as either Endangered or Critically Endangered at global level on the IUCN Red List.

It was against this backdrop that CMS Parties established the mandate for the Vulture MsAP at their previous Conference of Parties (COP11) held in Ecuador in November 2014.   The Vulture MsAP covers 15 species of vultures, which occur in 128 Range States in the African-Eurasian Region.  The plan aims to rapidly halt current population declines, reverse these trends to bring the conservation status of all 15 species back to a favourable level, and to provide management guidelines applicable to all Range States.

A highly collaborative approach was adopted during the development of the Vulture MsAP.  Questionnaires were circulated to all Range States seeking up-to-date information about the status, distribution and threats to vultures at a national scale.  Three Regional Coordinators were established covering Africa, Asia and Europe, and an Overarching Coordinator was hired to bring these three components together into a single comprehensive and cohesive plan.  Five Workshops were held in four different countries on three separate continents, with the participation of over 250 government representatives, vulture experts, conservation managers and other stakeholders.  The 2nd Draft of the Vulture MsAP was subject to a month-long Public Consultation Exercise.

The Vulture MsAP identifies poisoning in various forms (both unintentional and otherwise) as the main threat to Old World vultures.  But there are many other dangers that are exerting significant pressures on populations, such as electrocution and collision with energy infrastructure, lack of food availability, habitat degradation and destruction, as well as human disturbance at nesting and roosting sites.  More importantly, the plan sets out a Framework of 124 Actions to address these threats, including priorities, timelines and key stakeholders who need to be involved.

The Vulture MsAP aims to compliment other existing conservation efforts.  To demonstrate this, three important stand-alone documents are Annexed to the plan, namely a Flyway Action Plan for the Conservation of the Balkan and Central Asian Populations of the Egyptian Vulture; Flyway Action Plan for the Conservation of the Cinereous Vulture; and, a Blueprint for the Recovery of South Asia’s Critically Endangered Gyps Vultures.

Within minutes of adopting the Vulture MsAP, CMS Parties began implementation by agreeing to list ten species on Appendix I of the Convention.  This affords a species the highest level of protection available under CMS.  In addition to preventing killing and taking, the listing also requires Parties to protect species’ habitats and to address the threats to their populations.  The ten species are: Red-headed Vulture Sarcogyps calvus; White-headed Vulture Trigonoceps occipitalis; Hooded Vulture Necrosyrtes monachus; White-rumped Vulture Gyps bengalensis; White-backed Vulture Gyps africanus; Indian Vulture Gyps indicus; Slender-billed Vulture Gyps tenuirostris; Cape Vulture Gyps coprotheres; Rüppell’s Vulture Gyps rueppelli; and, Lappet-faced Vulture Torgos tracheliotos.

Funds are now urgently needed to enable the establishment of the international coordinating structure envisaged in the Vulture MsAP, and to implement the most essential actions in the plan.

Πίσω
Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή