Θεσμική θωράκιση για την προστασία του εμβληματικού Ασπροπάρη στην Ελλάδα

06.11.2017
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Θεσμική θωράκιση για την προστασία του εμβληματικού Ασπροπάρη στην Ελλάδα
SAP workshop/HOS - V.Saravia

Με τις υπογραφές των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσμοθετήθηκε το Σχέδιο Δράσης στην Ελλάδα για την προστασία του Ασπροπάρη. Το πολυαναμενόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (ΦΕΚ Β' 3760/25-10-2017), είδος κρισίμως απειλούμενο με εξαφάνιση, δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία του εν λόγω είδους σε βάθος πενταετίας.

Η έγκριση του Σχεδίου Δράσης είναι αποτέλεσμα των εντατικών προσπαθειών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, εταίρος του Προγράμματος LIFE «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη», για την προστασία αυτού του είδους, ενώ προκύπτει βάσει της πολυετούς συνεργασίας της με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος αυτού. Ο Ασπροπάρης συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και προστατεύεται αυστηρά από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από διεθνείς συμβάσεις. Το Σχέδιο Δράσης είναι επίσης αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με όλους τους κατά τόπους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους, όπως Δασαρχεία, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, επιστημονική κοινότητα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κυνηγετικές οργανώσεις, κτηνοτρόφους, δημοτικές και άλλες αρμόδιες αρχές σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.

Τα Σχέδια Δράσης προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας (ν. 3937/2011) και είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική προστασία των ειδών διότι  εξασφαλίζουν την εφαρμογή - μαζί με την απαραίτητη χρηματοδότηση - δράσεων διαχείρισης για την αντιμετώπιση των σημαντικότερών απειλών των ειδών στην Ελλάδα (όπως είναι, στην περίπτωση του Ασπροπάρη, η παράνομη χρήση δηλητηριωδών δολωμάτων, η ηλεκτροπληξία, κ.λπ.).

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Ασπροπάρη εγκρίθηκε μαζί με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Νανόχηνας (ΦΕΚ Β' 3762/25-10-2017), και το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (ΦΕΚ Β' 3761/25-10-2017), ένα τεράστιο επίτευγμα για την προστασία της Ελληνικής βιοποικιλότητας καθώς αυτά είναι τα πρώτα Σχέδια Δράσης που εγκρίνονται επισήμως από την Ελληνική κυβέρνηση.  

Με αφορμή την έκδοση των ΚΥΑ, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας κ. Παναγιώτης Λατσούδης, δήλωσε: «Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς είναι η πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο που θεσμοθετούνται Σχέδια Δράσης για απειλούμενα είδη. Σχέδια Δράσης προστατευόμενων ειδών πανίδας έχουν υπάρξει και στο παρελθόν, ωστόσο, λόγω έλλειψης νομικού πλαισίου είχαν μείνει μόνο στα χαρτιά. Η Ορνιθολογική αναμένει με αισιοδοξία την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα τρία αυτά εμβληματικά για την Ελλάδα είδη, για τα οποία έχει ήδη εγκριθεί και η χρηματοδότησή τους από το Πράσινο Ταμείο. Η έκδοση των εν λόγω ΚΥΑ ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη θεσμοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης και για τα υπόλοιπα 254 απειλούμενα είδη σπονδυλόζωων της Ελλάδας».

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κωνσταντίνα Ντεμίρη
Υπεύθυνη Πολιτικής
Τηλ. 210 8228704 & 210 8227937 εσωτ.113

e-mail: kntemiri@ornithologiki.gr

 

Αρχεία
Πίσω
Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή