Αποστολή αναζήτησης των Ασπροπάρηδων στην Αλβανία 2017

12.05.2017
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Αποστολή αναζήτησης των Ασπροπάρηδων στην Αλβανία 2017

Σε συνέχεια της παράδοσης των προηγούμενων ετών (δείτε π.χ. τα έτη 2012, 2013 και 2014), τον Απρίλιο του 2017 μία διεθνής ερευνητική ομάδα που αποτελείτο από μέλη της Βουλγαρικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (BSPB/BirdLife Bulgaria), της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (HOS / BirdLife Greece) και του Συνδέσμου για την Προστασία και Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος της Αλβανίας (PPNEA), εστίασε τις προσπάθειές της στην παρακολούθηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού Ασπροπάρη της Αλβανίας.

Συνολικά, έγιναν επισκέψεις σε 26 από τις γνωστές αναπαραγωγικές επικράτειες των τελευταίων 15 ετών. Από αυτές, 10 ήταν ακόμα κατειλημμένες (7 ζευγάρια και 3 μοναχικά πουλιά παρατηρήθηκαν). Πρόκειται για καλά νέα καθώς φαίνεται ότι ο πληθυσμός της χώρας παραμένει σταθερός τα τελευταία 5 χρόνια. Συγκριτικά, 10 χρόνια πριν, το 2007, υπήρχαν 11 επικράτειες  (Ben Hallman, αδημ. στοιχεία), 7 το 2012, 9 το 2013 και 6 το 2014 (η παρακολούθηση δεν ήταν ολοκληρωμένη εκείνη τη χρονιά).

Το τυπικό ενδιαίτημα του Ασπροπάρη στην Αλβανία αποτελείται από παραδοσιακά αγροτικά τοπία με εκτεταμένη εκτατική κτηνοτροφία (κυρίως προβάτα και κατσίκια) και γεωργικές πρακτικές μικρής κλίμακας. Στις περιοχές αυτές όπου ήταν παρόντες οι Ασπροπάρηδες, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι υπήρχε πληθώρα διαθέσιμης τροφής (κτηνοτροφικά ζώα, χελώνες και άλλα είδη άγριας πανίδας) Χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένα ερωτηματολόγια για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών από τον τοπικό πληθυσμό για την παρουσία του είδους, τις απειλές και την πολιτιστική του αξία στις περιοχές που έγινε έρευνα (περίπου 40 άτομα). Η δηλητηρίαση, η παράνομη θανάτωση και η ηλεκτροπληξία σε επικίνδυνους στύλους αναγνωρίστηκαν ως οι πιο σημαντικές απειλές για το είδος στη χώρα. Η ομάδα χρησιμοποίησε επίσης κάθε ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση του κοινού στις περιοχές που επισκέφθηκε για το καθεστώς και τις απειλές που αντιμετωπίζει ο Ασπροπάρης.

Πίσω
Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή