Είναι σημαντική η άγρια φύση;

31.10.2013

«Και βέβαια!» αυτή ήταν η ομόφωνη απάντηση στην οποία κατέληξαν τα παιδιά του 9ου Δημοτικού σχολείου στο Χάσκοβο, που παρακολούθησαν μια σειρά παρουσιάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος. Βασικό θέμα των παρουσιάσεων ήταν τα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων και τα ενδιαιτήματά τους.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Τα παιδιά ενημερώθηκαν σχετικά με τον οικολογικό ρόλο των γυπών, τη σημαντικότητα της διατήρησης παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών, αλλά και πώς η φύση αποτελεί δείκτη της ποιότητας της ζωής των ίδιων και τω οικογενειών τους.

Τις παρουσιάσεις παρακολούθησαν περισσότεροι από 350 μαθητές/τριες και οι δάσκαλοί τους, ενώ θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα.

Πίσω
Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή