Το θαύμα της μετανάστευσης

25.10.2013

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της μετανάστευσης των Ασπροπάρηδων και η Τουρκία είναι ο καλύτερος προορισμός για την παρατήρησή τους. Τα παρακάτω αποσπάσματα ανήκουν στον Peter Yankov, μέλος της διεθνούς ομάδας που σχηματίστηκε από την RSPB (Birdlife/Μεγάλη Βρετανία), τη Doğa Derneği (Birdlife/Τουρκία) και τη BSPB (Birdlife/Βουλγαρία):

«Έπρεπε να βρούμε ένα σημείο θέας στο βόρειο τμήμα του κόλπου του Iskenderun, για να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για τη διεξαγωγή της ετήσιας παρακολούθησης και καταγραφής των μεταβολών στον πληθυσμό του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια και τη Δυτική Τουρκία. Εδώ, στο ανατολικότερο σημείο της Μεσογείου, οι Ασπροπάρηδες στους οποίους είχαν τοποθετηθεί δορυφορικοί πομποί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη», είχαν ήδη καταδείξει όχι μόνο το «θαύμα» που λέγεται μεταναστευτικός διάδρομος αλλά και το φαινόμενο της μετανάστευσης σε σημεία-στενωπούς. Η μεταναστευτική ροή στον κόλπο του Iskenderun είναι πολύ διαφορετική. Τα είδη και οι αριθμοί απείχαν των προσδοκιών μας. Εδώ δεν απέφευγαν τη θάλασσα, όπως συνηθίζουν τα μεταναστευτικά αρπακτικά.

Ανακαλύψαμε ότι τα βουνά δεν αποτελούσαν εμπόδιο για τα μεταναστευτικά πουλιά που ανεμοπορούν. Η οροσειρά Davur δεν τα σταμάτησε, αλλά αντίθετα βοήθησε τους Σφηκιάρηδες, τους αετούς, τα γεράκια, τους Ασποπάρηδες και τα άλλα μεταναστευτικά αρπακτικά να κερδίσουν ύψος. Το μεσημέρι, η μετανάστευση δεν μειώνεται καθόλου. Απλά τα πουλιά πετούν τόσο ψηλά (συνήθως πάνω από τα 1.5-2 χλμ), ώστε είναι δύσκολο να τα δει κανείς.

Παρόλο που παραμείναμε μόνο για ένα μήνα, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν θέσεις με πολύ μεγάλο μεταναστευτικό πέρασμα, θέσεις όπου συχνά τα πουλιά πετούν πολύ χαμηλά. Ειδικά οι μεγάλες εκτάσεις με τους μαύρους ηφαιστειακούς βράχους ήταν εμφανώς ιδανικά μέρη για ανεμοπορία. Γίναμε μάρτυρες μιας πολύ ασυνήθιστης και ενδιαφέρουσας μετανάστευσης με Στεπογέρακα και Μαυροκιρκίνεζα, Βασιλαετούς και Στικταετούς…».

«Σε 383 ώρες παρακολούθησης, από τις 29 Αυγούστου ως τις 26 Σεπτεμβρίου, καταγράψαμε 62.243 μεταναστευτικά αρπακτικά από 26 είδη, συμπεριλαμβανομένων και 552 Ασπροπάρηδων. Πολύ εντυπωσιακοί ήταν και οι αριθμοί των Σαϊνιών (15.701), Φιδαετών (6.257) και Γερακαετών (1.028).

Τέλος, διαπιστώσαμε ότι η μετανάστευση στον βόρειο κόλπο του Iskenderun κινείται σε στενό μέτωπο και το μέρος είναι κατάλληλο όχι μόνο για την παρακολούθηση του Ασπροπάρη, αλλά και ως νέο σημείο μιας μελλοντικής «αλυσίδας» σημείων παρατήρησης για τη σφαιρική παρακολούθηση της μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτής της αλυσίδας, τα σημεία που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος θα έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα καταστήσουν δυνατή την πλήρη κάλυψη της μετανάστευσης. Η δημιουργία περισσότερων αλυσίδων από βορρά προς νότο σε συνδυασμό με την τοποθέτηση περισσότερων δορυφορικών πομπών θα οδηγήσει στην πληρέστερη κατανόηση των μεταναστευτικών διαδρομών και θα ξεκαθαρίσει την εικόνα του θαύματος της μετανάστευσης. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα μας επιτρέψει να κρίνουμε τις μεταβολές των πληθυσμών πολλών απειλούμενων αρπακτικών της περιοχής, κάτι το οποίο θα γίνεται ολοένα και πιο αναγκαίο».

Πίσω
Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή

Η πόρτα της τεχνητής φωλιάς είναι πλέον ανοιχτή