Τοποθέτηση δορυφορικών πομπών σε ενήλικους Ασπροπάρηδες: δύο νέοι στη Βουλγαρία

05.08.2015
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Τοποθέτηση δορυφορικών πομπών σε ενήλικους Ασπροπάρηδες: δύο νέοι στη Βουλγαρία

Άλλοι δύο γύπες, αυτή τη φορά δύο ενήλικα πουλιά, εφοδιάστηκαν με δορυφορικούς πομπούς στη Βουλγαρία.

Έως το 2015, τοποθετήθηκαν συνολικά 20 πομποί σε Ασπροπάρηδες (18 ανήλικους –2 στη Βουλγαρία, 7 στην Ελλάδα και 2 στην ΠΓΔΜ και 1 στην Αλβανία– και 2 ενήλικους στην Ελλάδα) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη». Ο αριθμός των σημασμένων ανήλικων πουλιών ήταν αρκετά μεγάλος, ώστε να καταστεί εφικτό να μελετηθούν οι μεταναστευτικές τους διαδρομές, οι τόποι διαχείμασης και οι αιτίες θνησιμότητας για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την εργασία των Oppel et al. 2015). Αν και ο σημασμένος ενήλικος «Λάζαρος» αποκάλυψε σοκαριστικά στοιχεία για το μέγεθος της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα, ο αριθμός των σημασμένων ενήλικων πουλιών δεν επαρκούσε για να καταλήξουμε σε ασφαλή εμπειρικά συμπεράσματα για τη χρήση των ενδιαιτημάτων, τη μετανάστευση και τους παράγοντες θνησιμότητας. Την ίδια στιγμή, η μόλις εκδοθείσα ανάλυση για τη βιωσιμότητα των πληθυσμών του Ασπροπάρη στην ΠΓΔΜ, κατέδειξε ότι η επιβίωση αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι κρίσιμης σημασίας για την διατήρηση του πληθυσμού (Velevski et al. 2014). Γι’ αυτό και οι εταίροι της BirdLife που υλοποιούν το Πρόγραμμα LIFE+ –η Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB), η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το WWF Ελλάς και η Βρετανική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών (RSPB)– εστίασαν τις προσπάθειές τους στην παγίδευση και τη σήμανση των ενήλικων Ασπροπάρηδων των Βαλκανίων.

Η παγίδευση και η τοποθέτηση των πομπών, όμως, των ενήλικων Ασπροπάρηδων δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Η προετοιμασία ξεκίνησε την άνοιξη, με την άφιξη των πουλιών. Έτσι παγιδεύτηκε και σημάνθηκε στη Δυτική Ελλάδα τον Απρίλιο το πρώτο ενήλικο πουλί (ο «Αώος»). Ο πομπός έδειξε ότι το πουλί αναπαράγεται στην Αλβανία άλλα επισκέπτεται συχνά τη γειτονική περιοχή της Κόνιτσας για εύρεση τροφής.

Στη Βουλγαρία, αυτή την άνοιξη τοποθετήθηκε κλωβός παγίδευσης σε μία από τις ταΐστρες της Ανατολικής Ροδόπης. Δυστυχώς, ο κλωβός καταστράφηκε λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Επειδή ο χρόνος τελείωνε, προσκλήθηκαν τον Ιούλιο ειδικοί από το εξωτερικό (ο Dr. Mike McGrady από το International Avian Research, η Jenny και ο Ewan Weston από την RSPB) με εμπειρία στην παγίδευση αρπακτικών πουλιών, για να βοηθήσουν με τις γνώσεις τους το προσωπικό της BSPB.  Εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι, αλλά η πιο αποδοτική ήταν η χρήση ειδικού εκτινασσόμενου διχτυού (whoosh net). Με τη μέθοδο αυτή, παγιδεύτηκαν δύο ενήλικα πουλιά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου – ένα αρσενικό (ο «Boris») και ένα θηλυκό (η «Jenny»). Οι πομποί και των δύο πουλιών μεταδίδουν σήμα με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αναπαραγωγή των Ασπροπάρηδων αυτών στην Ανατολική Ροδόπη, καθώς τα πουλιά επισκέπτονται συνέχεια τις φωλιές και ταΐζουν τους νεοσσούς. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν με τη βοήθεια του «Boris» και της «Jenny» πριν ξεκινήσουν τη μετανάστευσή τους θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε περισσότερα για τη χρήση των επικρατειών και τη συμπεριφορά των Ασπροπάρηδων στα Βαλκάνια, βοηθώντας μας έτσι στην επιλογή των πιο αποτελεσματικών δράσεων διατήρησης στους τόπους αναπαραγωγής.

Προκειμένου να αποφευχθεί η όχληση των αναπαραγόμενων πουλιών, τα στίγματα στον χάρτη του Αώου, του Boris και της Jenny θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος αφού ξεκινήσει  η φθινοπωρινή τους μετανάστευση.

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους