Συνάντηση Εργασίας για τη διασφάλιση της επιβίωσης των πληθυσμών του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο και κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής

19.02.2015
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Συνάντηση Εργασίας για τη διασφάλιση της επιβίωσης των πληθυσμών του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο και κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής

Από τις 5 έως τις 8 Ιουλίου 2015, θα διεξαχθεί Συνάντηση Εργασίας για τη διατήρηση του παγκοσμίως απειλούμενου Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στη Βουλγαρία. Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός Διεθνούς Σχεδίου Δράσης για τη Μετανάστευση του Ασπροπάρη, με σκοπό τη διασφάλιση της επιβίωσης των πληθυσμών των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, συμπεριλαμβανόμενων των περιοχών μετανάστευσης και διαχείμασης.

Η Συνάντηση Εργασίας θα συγκεντρώσει πάνω από 50 κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς από τουλάχιστον 25 χώρες στις οποίες οι γύπες αναπαράγονται, επισκέπτονται ή ξεχειμωνιάζουν. Το Σχέδιο Δράσης για τη Μετανάστευση θα συνταχθεί χρησιμοποιώντας τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες για τις μεταναστευτικές διαδρομές του είδους, τις περιοχές εγκατάστασης, τη χρήση των ενδιαιτημάτων και των δυνητικών απειλών που υφίστανται κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής και των τόπων διαχείμασης.

Ο Ασπροπάρης είναι ο μόνος μεταναστευτικός γύπας της Ευρώπης και κατατάσσεται στα απειλούμενα είδη, λόγω της πρόσφατης ταχείας μείωσης των πληθυσμών σε όλο το εύρος της εξάπλωσής του. Μόνο στα Βαλκάνια, ο πληθυσμός του είδους μειώθηκε πάνω από 80% τα τελευταία 30 χρόνια. Το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τη Μετανάστευση θα ενεργήσει ως βασικό εργαλείο για την καθοδήγηση της διηπειρωτικής συνεργασίας και της εφαρμογής των μέτρων διατήρησης. Στόχος είναι η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των πληθυσμών του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο.

Διοργανωτής αυτής της διεθνούς Συνάντησης Εργασίας είναι η Ορνιθολογική Εταιρεία της Βουλγαρίας (BSPB)/BirdLife Bulgaria και γίνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ “Η Επιστροφή του Ασπροπάρη”, που χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, καθώς και στο πλαίσιο του Προγράμματος SSFA/CMSAD/2014/005, που χρηματοδοτείται από το  CMS – Μνημόνιο Συνεργασίας για τα Αρπακτικά.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και φόρμα εγγραφής για τη Συνάντηση Εργασίας για αυτοχρηματοδοτούμενους συμμετέχοντες μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.lifeneophron.eu/en/FAP.html

Αν σας ενδιαφέρει να συνεισφέρετε στο Σχέδιο Δράσης αλλά δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στη Συνάντηση Εργασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Stoyan Nikolov, BSPB
Email: stoyan.nikolov@bspb.org        Tηλ.: +359 878 599 372

Για περισσότερες πληροφορίες για εγγραφή και άλλα θέματα, επικοινωνήστε με
:

Vanya Georgieva, BSPB
Email: vanya.georgieva@bspb.org        Tηλ.: +359 878 599 675

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους