Οι τροφικές προτιμήσεις δεν σχετίζονται με την παραγωγικότητα, αλλά με την κατάληψη των επικρατειών του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια

22.01.2015
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Οι τροφικές προτιμήσεις δεν σχετίζονται με την παραγωγικότητα, αλλά με την κατάληψη των επικρατειών του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια

Στα Βαλκάνια, ο πληθυσμός του Ασπροπάρη μειώνεται ταχύτερα από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη, με τη μείωση να έχει φτάσει το 80% μέσα σε 30 χρόνια (Velevski et al. 2015). Οι μεταβολές στη σύνθεση και την ποικιλία της διαθέσιμης τροφής μπορεί να εξηγήσει την αρνητική αυτή τάση, αλλά μέχρι τώρα η σχέση μεταξύ των τροφικών προτιμήσεων και των δημογραφικών παραμέτρων του πληθυσμού έχει μελετηθεί ελάχιστα.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ "Η Επιστροφή του Ασπροπάρη", έγινε μελέτη των μεταβολών των τροφικών προτιμήσεων του Ασπροπάρη τα τελευταία 9 χρόνια στη Βουλγαρία και την Ελλάδα και της σχέσης τους με την παραγωγικότητα και την κατάληψη των επικρατειών. Κατά την περίοδο 2005-2013, συλλέχθηκαν συνολικά 3.237 υπολείμματα τροφών από 63 διαφορετικές φωλιές σε 51 αναπαραγωγικές επικράτειες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Ασπροπάρης στα Βαλκάνια τρέφεται με μια πολύ μεγάλη ποικιλία τροφών (136 είδη από 32 τάξεις), με την πλειοψηφία να ανήκει στα θηλαστικά (49%), ακολουθούμενα από τα ερπετά (28%) και τα πουλιά (22%), ενώ σε επίπεδο είδους τα πιο κοινά ήταν η Ελληνική Χελώνα (Testudo graeca, 13%), η Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni, 11%) και η οικόσιτη κότα (Gallus gallus f. domestica, 7%). Η ποικιλία των τροφών δεν άλλαξε σημαντικά τα τελευταία 9 χρόνια και δεν διαφέρει ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στη βόρεια Βουλγαρία σε σχέση με τη νότια Βουλγαρία και την Ελλάδα. Δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ των τροφικών προτιμήσεων και της παραγωγικότητας, αλλά βρέθηκε αρνητική σχέση μεταξύ της ποικιλίας των τροφών και του βαθμού κατάληψης επικρατειών – πουλιά που εγκατέλειπαν τις επικράτειές τους νωρίτερα είχαν μεγαλύτερο εύρος διαθέσιμης τροφής.

Συμπερασματικά, είναι απίθανο να αποτελούν κρίσιμη απειλή οι τροφικοί περιορισμοί στην παραγωγικότητα των Ασπροπάρηδων της Βαλκανικής Χερσονήσου. Η αρνητική σχέση μεταξύ ποικιλίας τροφών και βαθμού κατάληψης επικρατειών μπορεί να οφείλεται στην αυξημένη ευαισθησία των ενηλίκων στη δηλητηρίαση και θα ήταν χρήσιμη η ύπαρξη περισσότερων πληροφοριών για την επίδραση της διαθεσιμότητας τροφής στην επιβίωση των ενήλικων και ανήλικων πουλιών, προκειμένου να βελτιωθούν οι δράσεις διαχείρισης διατήρησης. Η άμεση παροχή ασφαλούς τροφής στους Ασπροπάρηδες δείχνει να αποτελεί επείγον και αποτελεσματικό μέτρο διατήρησης για τη μείωση του κινδύνου δηλητηρίασης και την αύξηση της διατήρησης του πληθυσμού στις πιο σημαντικές περιοχές.

Μπορείτε να δείτε την τεχνική αναφορά εδώ.

Dobrev, V., Boev, Z., Oppel, S., Arkumarev, V., Dobrev, D., Kret, E., Vavylis, D., Saravia, V., T.,
Bounas, A. & Nikolov, S.C. 2015. Diet of the Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in
Bulgaria and Greece (2005-2013). Technical report under action A5 of the LIFE+ project “The
Return of the Neophron” (LIFE10 NAT/BG/000152). BSPB, Sofia. 28 p.

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους