Ταινία «Ζωή για τον Ασπροπάρη – διεθνής συνεργασία»

18.06.2014
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Ταινία «Ζωή για τον Ασπροπάρη – διεθνής συνεργασία»

Ένα διεθνές σεμινάριο για την ανάπτυξη συνεργασίας για τη μελέτη και διατήρηση του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια, κατά μήκος των μεταναστευτικών του διαδρομών και στους τόπους διαχείμασής του, έλαβε χώρα στην Ανατολική Ροδόπη, στη Βουλγαρία, το 2013. Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη» δημιουργήθηκε μια ταινία, με σκοπό την ανάδειξη της σημαντικότητας της διεθνούς συνεργασίας για τη διατήρηση αυτού του παγκοσμίως απειλούμενου είδους.

Στην ταινία συμμετέχουν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων  από όλες τις χώρες των Βαλκανίων που φιλοξενούν ακόμα Ασπροπάρηδες: από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την ΠΓΔΜ, την Αλβανία και την Τουρκία, καθώς και ειδικοί επιστήμονες από τη Μεγάλη Βρετανία και το Σουδάν –μια περιοχή διαχείμασης-κλειδί για τη διαχείμαση του Βαλκανικού πληθυσμού του Ασπροπάρη.

Η ταινία υπογραμμίζει τον ρόλο των γυπών στην ισορροπία των οικοσυστημάτων, τις απειλές που αντιμετωπίζουν και τις δράσεις διατήρησης που υλοποιούνται για την προστασία τους.

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους