Αναζητώντας τους μεταναστευτικούς διαδρόμους κατά μήκος της Αλβανικής ακτογραμμής της Αδριατικής

01.05.2014
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Αναζητώντας τους μεταναστευτικούς διαδρόμους κατά μήκος της Αλβανικής ακτογραμμής της Αδριατικής

Η έρευνα των μεταναστευτικών διαδρόμων αποτελεί πάντα μια μεγάλη πρόκληση, ειδικά όταν δεν υπάρχουν στοιχεία από προηγούμενες μελέτες! Αυτή η πιλοτική μελέτη των μεταναστευτικών πουλιών στην Αλβανία εκπονήθηκε από την BSPB και την οργάνωση "Protection and Preservation of Natural Environment in Albania" (PPNEA) τις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου.

Οι κύριοι στόχοι της αποστολής ήταν η μελέτη της μετανάστευσης των αρπακτικών, την παρακολούθηση των λιγοστών υγροτόπων και την αποτίμηση του δυναμικού που διαθέτουν οι υπό μελέτη περιοχές για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Ελέγχθηκαν επίσης αρκετές αναπαραγωγικές επικράτειες Ασπροπάρηδων, καθώς και οι πιθανότητες δημιουργίας Κέντρου Παρατήρησης πουλιών.

Η αποστολή κινήθηκε εντός και γύρω από τρεις σημαντικές περιοχές για τα μεταναστευτικά πουλιά στην Αλβανική ακτογραμμή της Νότιας Αδριατικής: τη λιμνοθάλασσα Hartley, τον όρμο Vlora και το Butrinti. Οι συμμετέχοντες είχαν στην διάθεσή τους πληροφορίες από διάφορους παρατηρητές και από ιστοσελίδες για πουλιά με δορυφορικούς πομπούς. Με την ανάλυση των δεδομένων και της τοπογραφίας των ακτών της Αδριατικής, εντοπίστηκαν αρκετά σημεία που έδειχναν κατάλληλα για παρατήρηση πουλιών. Ο συνολικός αριθμός των αρπακτικών που παρατηρήθηκαν ήταν μόλις 240 από 16 είδη. Τα πιο κοινά ήταν η Γερακίνα (Buteo buteo) και το Ξεφτέρι (Accipiter nisus).

Στις τέσσερις από τις έξι αναπαραγωγικές επικράτειες Ασπροπάρηδων που ελέγχθηκαν, τα πουλιά είχαν ήδη επιστρέψει από την Αφρική. Μέχρι τώρα, έχουν καταγραφεί εννέα αναπαραγωγικά ζευγάρια Ασπροπάρη στην χώρα. Θα γίνει έρευνα και για επικράτειες στη Βόρεια Αλβανία και αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των ζευγαριών.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της αποστολής, ήταν τα αρκετά Μαυροκιρκίνεζα (Falco vespertinus) και ένας Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), τα οποία είναι Κρισίμως Απειλούμενα σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Πουλιών της Αλβανίας. Στις αλυκές της Λίμνης Narta, παρατηρήθηκαν πάνω από 500 Φοινικόπετρα (Phoenicopterus roseus), αρκετοί Αργυροπελεκάνοι και πάνω από 30 είδη υδροβίων. Στην περιοχή Ramsar «Butrinti», μία από τις πλουσιότερες σε διαχειμάζοντα και μεταναστευτικά υδρόβια στη χώρα, παρατηρήθηκαν είδη όπως η Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus), η Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia), 5 είδη ερωδιών και πολλά άλλα.

Η αποστολή χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος CEPF “Land of Eagles and Castles: Pilot Sustainable Tourism Model for the Albanian Adriatic Coastline”.

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους