Διεθνής συνάντηση στο Μαντζάροβο για τις αγρο-οικολογικές πληρωμές και το πρόβλημα των επιθέσεων λύκων

11.02.2014
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Διεθνής συνάντηση στο Μαντζάροβο για τις αγρο-οικολογικές πληρωμές και το πρόβλημα των επιθέσεων λύκων

Η πρωτοβουλία προήλθε από τον Milko Armutliev, δήμαρχο του Madzharovo και την ομάδα της BSPB του Προγράμματος LIFE+ «H επιστροφή του Ασπροπάρη». Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης, σε συμφωνία με τις αγρο-οικολογικές δράσεις του Μέτρου 214 «Αγρο-οικολογικές πληρωμές», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων για την περίοδο 2007-2013 σε αγρότες περιοχών NATURA 2000, από την ειδικό του Προγράμματος Edita Difova. Στη συνάντηση συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί και πολίτες του Madzharovo.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, ο ειδικός του προγράμματος “New Thracian Gold” Hristo Hristov έκανε μια μικρή παρουσίαση για τους λύκους. Ακολούθησε συζήτηση με κυνηγούς, αγρότες, ειδικούς ΜΚΟ και τους τοπικούς επιθεωρητές περιβάλλοντος και νερού από το Haskovo, όπου αποφασίστηκε η οργάνωση ειδικής κυνηγετικής εξόρμησης για τον θηρευτή αυτό μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου για την μείωση των επιθέσεων στην περιοχή.

Ο εποικοδομητικός διάλογος και τα λογικά επιχειρήματα χαρακτήρισαν τη συνάντηση αυτή. Η BSPB είναι ανοιχτή σε μελλοντική συνεργασία με ιδρύματα και συναδέλφους από άλλες ΜΚΟ για τα προβλήματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή NATURA 2000 του Madzharovo.

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους