Επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος για τους τόπους διαχείμασης των Βαλκανικών πληθυσμών του Ασπροπάρη

19.12.2013
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος για τους τόπους διαχείμασης των Βαλκανικών πληθυσμών του Ασπροπάρη

Το σύντομο (μόλις 8 μηνών) αλλά πολύτιμο Πρόγραμμα «Ενδυνάμωση δομών και Ανάπτυξη ικανοτήτων για την Υποστήριξη της Διατήρησης των Μεταναστευτικών Ασπροπάρηδων (Neophron percnopterus) από τη Δυτική Παλαιαρκτική στους Τόπους Διαχείμασης στην Αιθιοπία, το Σουδάν και το Τσαντ», που υλοποιήθηκε το 2013, μας έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τις χειμερινές επικράτειες του είδους και έθεσε τις βάσεις για μελλοντική συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και οργανώσεις της Αφρικής. 

Εφαλτήριο του Προγράμματος αποτέλεσε η ανησυχητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ασπροπάρης στα Βαλκάνια. Στόχος ήταν η διευκόλυνση της ανάληψης μέτρων διατήρησης των μεταναστευτικών πληθυσμών του Ασπροπάρη που ξεχειμωνιάζουν στην Ανατολική και Κεντρική Αφρική. Σκοποί του Προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των δομών και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των Αφρικανών ειδικών επιστημόνων που θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια προστασίας του είδους, μέσω της βελτίωσης της γνώσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ασπροπάρης, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας πάνω στην έρευνα και τις μεθόδους διατήρησης του είδους στην Αφρική. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ξεκίνησαν έρευνες για τους πληθυσμούς που ξεχειμωνιάζουν, την οικολογία και τους περιοριστικούς παράγοντες σε δύο από τις -μέχρι τώρα- κυριότερες περιοχές διαχείμασης του είδους: στο Σουδάν και το Τσαντ. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν επίσης την δυνατότητα να επισκεφτούν την Βουλγαρία για να δουν από κοντά την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη».

Διοργανώθηκαν δύο σεμινάρια (με θεωρητικό και πρακτικό μέρος) στην Αιθιοπία και τη Βουλγαρία για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τις δράσεις διατήρησης και τις πρακτικές που είναι σημαντικές για την αποτροπή της εξαφάνισης του Ασπροπάρη. Συμμετείχαν 32 ειδικοί επιστήμονες από 11 χώρες (Τσαντ, Σουδάν, Αιθιοπία, Σομαλία, Τζιμπουτί, Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία, Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία).

Μετά το σεμινάριο στην Αιθιοπία που έγινε τον Ιανουάριο του 2013, οι πιο αφοσιωμένοι εκπαιδευόμενοι (από το EWNHS/ BirdLife Αιθιοπίας, SWS/ BirdLife Σουδάν και το Υπουργείο Περιβάλλοντος του Τσαντ) ξεκίνησαν τις έρευνες για τον Ασπροπάρη στην Αιθιοπία, το Σουδάν και το Τσαντ. Καταγράφηκαν οι συγκεντρώσεις των Ασπροπάρηδων που ξεχειμωνιάζουν, οι τύποι των ενδιαιτημάτων, λεπτομέρειες για την οικολογία τους, καθώς και οι απειλές που αντιμετωπίζουν.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στη Βουλγαρία που διεξήχθη στα τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου του 2013, έγινε εκπαίδευση στις πρακτικές παρακολούθησης των αναπαραγωγικών επικρατειών του Ασπροπάρη, στη φύλαξη των φωλιών, στην συμπληρωματική παροχή τροφής, στην σήμανση με δορυφορικούς πομπούς και στη συλλογή δειγμάτων αίματος και δειγμάτων για παθογόνα.
Το Πρόγραμμα συνέβαλλε στη συλλογή σημαντικών πληροφοριών, στην ανταλλαγή εμπειριών, αλλά το πιο σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ ειδικών επιστημόνων που ασχολούνται με τους γύπες σε διηπειρωτικό επίπεδο και της καλής θέλησης για μελλοντική συνεργασία για τη διατήρηση του Ασπροπάρη.

 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη Μονάδα Συντονισμού του UNEP/CMS Μνημονίου Κατανόησης για τη Διατήρηση των Μεταναστευτικών Αρπακτικών της Αφρικής και της Ευρασίας (Raptors MoU). Οι δράσεις του Προγράμματος υλοποιήθηκαν με τη συγχρηματοδότηση και την αρωγή της Ομάδας του προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους