Συμμετοχή του Προγράμματος LIFE "ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη" στο Συνέδριο της BirdLife "Με τα μάτια στις μεταναστευτικές διαδρομές"

04.07.2018
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Συμμετοχή του Προγράμματος LIFE "ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη" στο Συνέδριο της BirdLife "Με τα μάτια στις μεταναστευτικές διαδρομές"

The Egyptian Vulture new LIFE project took part in the “Eyes on the Flyways” Conference, held at the Natural History Museum in Brussels on 24 May. The conference was the concluding event of the LIFE EuroSAP project which set out to tackle the threats facing sixteen endangered bird species in Eurasia.

Funded by the EU, LIFE EuroSAP involves 13 partners and covers 16 species the populations of which have been in continuing decline. The project partnership was established in April 2015 and through a coordinated series of stakeholder consultations has aimed to prepare the ground for the successful implementation of nine Species Action Plans – a multi-species Action plan for eight lowland breeding waders, two SAPs for marine birds and six Single-species Action Plans for the Velvet Scoter, White-headed Duck, Cinereous Vulture, Bearded Vulture, Dalmatian Pelican and European Turtle Dove.

The Flyway Action Plan for the Conservation of the Balkan and Central Asian Populations of the Egyptian Vulture (EVFAP) is the first plan, posted on the online platform for monitoring the implementation of bird action plans created within the BirdLife International project LIFE EuroSAP. The platform provides the ability to track the development and implementation of international action plans for the conservation of birds. Everyone can find basic documents, links to online databases conservation projects or to contact people involved in developing concrete action plans.

The finalized plans will be submitted for approval by the European Commission and where appropriate by the 48th session of the CMS Standing Committee in October and the 8th Meeting of the Parties to AEWA taking place in South Africa in December and this year.

The Conference consisted of a series of presentations on subjects ranging from an overview of the EuroSAP project, the impacts of land use changes on bird populations, threats at sea such as bycatch, oil spills and plastic pollution, sustainable hunting, multi-species Action Plans as a model for international species conservation and implementation and funding of species action plans.

More details on the EuroSAP project can be found on the BirdLife International website.  EuroSAP was a LIFE preparatory project, co-financed by the European Commission Directorate General for the Environment, AEWA and the project partners including FACE (the Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) and several national member organizations of BirdLife International.

Πίσω
Που είναι ο Β14;

Που είναι ο Β14;

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη