Тестват нов за България метод за подсилване на популацията на световно застрашения египетски лешояд

30.03.2018
  • Начало
  • Новини
  • Тестват нов за България метод за подсилване на популацията на световно застрашения египетски лешояд
 Волен Аркумарев

В средата на седмицата екип на Българското дружество за защита на птиците и на Зелени Балкани поставиха три млади египетски лешояда в специална волиера в района на Поточница, Източни Родопи. Птиците са дарени от зоопарковете Шонбрун и Прага, където миналата година са излюпени.

Това е пилотен за България опит за пускане в дивата природа на египетски лешояди, отгледани на затворено, по метода на забавеното освобождаване. Методът се прилага успешно вече години наред в Израел. Този подход залага на допускането, че птиците имат достатъчно време да натрупат житейски опит при намиране на храна и да влязат в добра физиологична кондиция преди да поемат предизвикателната миграция на юг - голяма част от младите египетски лешояди загиват по време на първата си миграция към Африка.

Птиците ще престоят във волиерата до средата на май, когато ще бъдат освободени. През цялото време ще бъдат непрекъснато подхранвани и наблюдавани, за да могат експертите да разберат как протича адаптационният процес, като за това ще помага и постоянното видеонаблюдение. На  10 април ще бъде поставена още една птица, която ще пристигне от Гибралтар, Испания, като се очаква и още една от Йерез. Преди освобождаването им всеки един от лешоядите ще бъде маркиран със сателитен предавател, за да се проследи тяхното поведение в природата и адаптацията им.

Успоредно, тази и следващите няколко години ще бъдат тествани и други методи за освобождаване, напр. чрез диви приемни родители и посредством изкуствено гнездо. Целта е да бъде намерен най-добрият подход за целите на бъдеща програма за възстановяване на вида на Балканите.

Дейността се извършва в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Четирите млади египетски лешояда са дарени по проекта със съдействието на Антонин Вайдал - координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите и благодарение на тясно сътрудничество с Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).

Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа