Актуализирано местоположение на маркирани лешояди

Лом (26.8-15.9.2016)Лом (26.8-15.9.2016)


Лом (26.8-15.9.2016)

Лом е египетско лешоядче отгледано в плен в зоопарка във Виена, излюпено на 6.6.2016 и произхождащо от турска популация. На 10ти август то беше предоставено на БДЗП за пускане на свобода в България от Зоопарка в Прага в рамките на програмата за размножаване на редки видове (ЕЕP) на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA), с любезното съдействие на Фондацията за опазване на лешоядите (VCF). Лом беше освободен на територията на Природен парк „Русенски Лом“ чрез метода на адаптацията на 25.8.2016 след двуседмичен престой в изкуственото гнездо, осигурено от Зелени Балкани. Полетя още същия ден и две седмици остана в периметър около 15 км около мястото на освобождаване, като редовно се хранеше на площадката за подхранване. На 6.9.2016 Лом започна своята миграция.

Интересен факт е, че Лом мигрира по много сходен маршрут на сестра си Регина, но с няколко дни по-късно от нея. За разлика от Регина, той пресече Мраморно море не през Дарданелите, а през островите и продължи на юг не по бреговата ивица, а през централна Анатолия. На 13ти септември Лом навлезе в морето на същото място като Регина (Адрасан), достигайки западния бряг на Кипър, където и прекара нощта. На следващия ден продължи пътя си през открито море, като на около едва 40 км от израелския бряг смени посоката на полета и продължи в югозападна посока покрай брега още 150 км, където вечерта пада в морето близо до Египет.