Εκτίμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στις περιοχές NATURA 2000 για τον Ασπροπάρη σε Ελλάδα και Βουλγαρία

12.03.2015
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Εκτίμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στις περιοχές NATURA 2000 για τον Ασπροπάρη σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη», διεξάχθηκε έρευνα για την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η έρευνα επιβεβαιώνει την έκταση του φαινομένου αυτού και στις δύο χώρες, όπου οι τελευταίοι Ασπροπάρηδες που έχουν απομείνει εκτίθενται σε αυτή την απειλή.

Συλλέχθηκαν στοιχεία για την περίοδο 2003-2013 μέσω προσωπικών συνεντεύξεων (συνολικά 603 ερωτηματολόγια) σε χρήστες γης (αγρότες, κτηνοτρόφους και κυνηγούς) και Υπηρεσίες (δασαρχεία, κτηνιατρικές διευθύνσεις, αστυνομία, δήμοι, ΜΚΟ, ιδιωτικές κτηνιατρικές κλινικές και καταστήματα πώλησης φυτοφαρμάκων) σε 314 οικισμούς εντός και των 27 περιοχών του Προγράμματος (δείτε τον σχετικό χάρτη).

Στην Ελλάδα, η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων επιβεβαιώθηκε από το 62,67% των ερωτηθέντων χρηστών γης και από το 80,91% των ερωτηθεισών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, οι κύριες κοινωνικές ομάδες που θεωρήθηκαν υπεύθυνες για τη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων ήταν οι κτηνοτρόφοι, οι κυνηγοί και οι κάτοικοι πόλεων - χωριών. Τρία είδη αναγνωρίστηκαν ως οι στόχοι των δολωμάτων: σκύλοι, αλεπούδες και λύκοι. Οι ποιμενικοί σκύλοι αναφέρθηκαν κυρίως από τους χρήστες γης, ενώ τα αδέσποτα σκυλιά από τις υπηρεσίες. Οι κύριοι τύποι δηλητηριασμένων δολωμάτων ήταν κομμάτια κρέατος με παρασιτοκτόνα και κάψουλες με υδροκυάνιο.

Στη Βουλγαρία, η παράνομη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων επιβεβαιώθηκε από το 7,63% των ερωτηθέντων χρηστών γης και από το 27,91% των ερωτηθεισών υπηρεσιών (θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί εδώ ότι οι Βούλγαροι ερωτηθέντες ανέφεραν την ακούσια δηλητηρίαση δεδομένης της εντατικής χρήσης παρασιτοκτόνων και τρωκτικοκτόνων ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της χώρας, δραστηριότητα νόμιμη αλλά με αρνητική επίδραση στα άγρια ζώα και τους γύπες. Οι κύριες κοινωνικές ομάδες που θεωρήθηκαν υπεύθυνες για την ακούσια χρήση των δηλητηρίων ήταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Οι κύριοι στόχοι των δολωμάτων ήταν τα έντομα και τα τρωκτικά αλλά και διάφορα άλλα ζώα, όπως τα φυτοφάγα θηλαστικά και τα κτηνοτροφικά ζώα, τα αρπακτικά και οι γύπες δηλητηριάζονται κατά λάθος λόγω της εντατικής χρήσης των παρασιτοκτόνων και των τρωκτικοκτόνων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την Ελλάδα, υπάρχει μεγάλος αριθμός προτεινόμενων μέτρων ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων τα οποία πρέπει να στοχεύσουν στην επίλυση ενός μεγάλου εύρους δυνητικών  διαμαχών, όπως η διαμάχη ανάμεσα στους κυνηγούς και τους κτηνοτρόφους όσον αφορά τις επιθέσεις των ποιμενικών σκύλων σε κυνηγετικούς σκύλους, τη σύγκρουση των κυνηγών λαγού με τις αλεπούδες, τη σύγκρουση μεταξύ των κτηνοτρόφων και των λύκων και, τέλος, τη σύγκρουση μεταξύ των κατοίκων χωριών και πόλεων με τους αδέσποτους σκύλους.

Στη Βουλγαρία, οι δράσεις ενάντια στα δηλητήρια πρέπει να στοχεύσουν στον μετριασμό του προβλήματος που προκαλείται από την εντατική χρήση των παρασιτοκτόνων και των τρωκτικοκτόνων σε καλλιέργειες εντός του δικτύου αλλά και περιφερειακά των περιοχών NATURA 2000 και τον μετριασμό της σύγκρουσης μεταξύ των κτηνοτρόφων και των λύκων, μέσω της εφαρμογής ενός κατάλληλου εθνικού συστήματος αποζημιώσεων.

Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν επείγοντα μέτρα για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηρίων και από τις δύο χώρες.


Μπορείτε να βρείτε την πλήρη αναφορά εδώ: http://lifeneophron.eu/gr/Technical_Reports.html

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους