Μη ορθή χρήση ζιζανιοκτόνων και παράνομη χρήση δηλητηρίων στο Πάρκο Rusenski Lom

21.04.2014
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Μη ορθή χρήση ζιζανιοκτόνων και παράνομη χρήση δηλητηρίων στο Πάρκο Rusenski Lom

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψης στην περιοχή του Πάρκου Rusenski Lom (1-4 Απριλίου 2014), μέλη της Ομάδας του Προγράμματος (η Edita Difova, Ειδική σε Αγρο-Περιβαλλοντικά θέματα  και ο Dimitar Gradinarov, Στέλεχος του Τμήματος Εγκλημάτων κατά των Πτηνών στη Βουλγαρία) βρήκαν πλήθος παρατυπιών στη χρήση των ζιζανιοκτόνων, των λιπασμάτων και των άλλων χημικών για τις ανάγκες της εμπορικής γεωργίας. Η ομάδα έπεσε πάνω σε αρκετές υποθέσεις παράνομης δηλητηρίασης αδέσποτων σκύλων, τσακαλιών, αλεπούδων και άλλων μικρών σαρκοφάγων (κουνάβια και βρωμοκούναβα).

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η καταγραφή των ειδών των χημικών, νόμιμων και παράνομων, που χρησιμοποιούνται στην γεωργία και την κτηνοτροφία στην περιοχή του Rusenski Lom. Συνέπεσε με την εποχή της σποράς στους αγρούς από τους μεγαλοκτηματίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν συστηματικά σπόρους που έχουν υποστεί χημική τροποποίηση. Για τη μέγιστη απόδοση των καλλιεργειών, χρησιμοποιούνται επίσης διάφορα ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, λιπάσματα και άλλα χημικά.

Η Oμάδα κατέγραψε τις ακόλουθες επιβλαβείς για τη φύση και τη βιοποικιλότητα πρακτικές και παρανομίες:

1.   Τα αχρησιμοποίητα λιπάσματα και ζιζανιοκτόνα, καθώς και οι άδειες συσκευασίες πετιούνταν στους αγρούς και τα παρακείμενα δάση

2.   Οι αχρησιμοποίητοι τροποποιημένοι σπόροι (καλαμπόκι, ηλιόσπορος, κ.λπ.) πετιούνταν μετά τη σπορά ή τη λήξη της βλάστησης – αυτοί οι σπόροι είναι δηλητηριώδεις για τα θηλαστικά, τα πουλιά και τα έντομα

3.   Δίπλα στους αγρούς δημιουργούνται παράνομες χωματερές με πεταμένες πλαστικές σακούλες, μπουκάλια και λινάτσες. Οι συσκευασίες αυτές προέρχονταν από διαφορετικούς τύπους χημικών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία
Τα περισσότερα ανήκουν στην κατηγορία των τοξικών απόβλητων. Οι σακούλες αυτές περιείχαν υπολείμματα σπόρων ή ενεργών χημικών. Καταγράφηκε, επίσης, και περίπτωση διαρροής στο έδαφος μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων και άλλων χημικών.

4.   Παράνομη δηλητηρίαση αδέσποτων σκύλων, τσακαλιών, αλεπούδων και άλλων μικρών σαρκοφάγων που μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση σε άλλα ζώα.

Αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι πρακτικές αυτές είναι κατά πάσα πιθανότητα διαδεδομένες σε όλη τη χώρα. Η εξεταζόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται, από τη μία, από την εντατική γεωργία και από την άλλη – λόγω της εγγύτητας του Πάρκου Rusenski Lom – από την ύπαρξη κατάλληλων ενδιαιτημάτων για μεγάλο αριθμό αρπακτικών που είτε βρίσκονται σε χαμηλούς αριθμούς (Βραχοκιρκίνεζο, Γερακίνα, Αετογερακίνα, Κραυγαετός, κ.ά.), έχουν εξαφανιστεί (Χρυσαετός, Κυνηγογέρακο) ή απειλούνται (Ασπροπάρης).

Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για τη μείωση των οικολογικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απαιτείται επαρκής αποτίμηση και δράση.

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους