Είναι σημαντική η άγρια φύση;

31.10.2013

«Και βέβαια!» αυτή ήταν η ομόφωνη απάντηση στην οποία κατέληξαν τα παιδιά του 9ου Δημοτικού σχολείου στο Χάσκοβο, που παρακολούθησαν μια σειρά παρουσιάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος. Βασικό θέμα των παρουσιάσεων ήταν τα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων και τα ενδιαιτήματά τους.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Τα παιδιά ενημερώθηκαν σχετικά με τον οικολογικό ρόλο των γυπών, τη σημαντικότητα της διατήρησης παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών, αλλά και πώς η φύση αποτελεί δείκτη της ποιότητας της ζωής των ίδιων και τω οικογενειών τους.

Τις παρουσιάσεις παρακολούθησαν περισσότεροι από 350 μαθητές/τριες και οι δάσκαλοί τους, ενώ θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα.

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους