Ειδικοί για τον Ασπροπάρη από 7 χώρες ανταλλάσσουν εμπειρίες

06.08.2013
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Ειδικοί για τον Ασπροπάρη από 7 χώρες ανταλλάσσουν εμπειρίες

Από τις 29 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου διεξήχθη στην Ανατολική Ροδόπη διεθνές επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα τις τεχνικές επιτόπιας έρευνας για τον Ασπροπάρη. Το εργαστήριο παρακολούθησαν αντιπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων από όλες τις βαλκανικές χώρες όπου συναντάται ακόμη αυτό το παγκοσμίως προστατευόμενο είδος γύπα: Βουλγαρία, Ελλάδα, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ. και Τουρκία. Συμμετείχαν ακόμη ειδικοί από τη Μεγάλη Βρετανία και το Σουδάν, που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές διαχείμασης του βαλκανικού πληθυσμού του είδους. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανταλλαγή πρόσφατων πληροφοριών σχετικών με τον Ασπροπάρη από τις βαλκανικές χώρες και τις περιοχές μετανάστευσης και διαχείμασής του.

Τις δύο πρώτες μέρες έγιναν οι παρουσιάσεις διαφόρων προγραμμάτων: για τις τεχνικές παρακολούθησης των περιοχών αναπαραγωγής, τη διαφύλαξη των φωλιών, τη συμπληρωματική διατροφή, τις προσπάθειες αντιμετώπισης των δηλητηριάσεων στην Ελλάδα, τη δειγματοληψία και τη δορυφορική παρακολούθηση. Άλλες παρουσιάσεις εστίασαν στο καθεστώς του πληθυσμού του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια και στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των χωρών που διασχίζουν οι μεταναστευτικές του οδοί ως εργαλείο για τη διατήρηση του είδους.

Οι επόμενες τρεις ημέρες ήταν αφιερωμένες στην επιτόπια εργασία. Τοποθετήθηκαν δορυφορικοί πομποί σε 3 νεαρούς Ασπροπάρηδες, στους οποίους έδωσαν ονόματα εθελοντών και συμμετεχόντων στην τοποθέτηση των πομπών: Asparuh, Sanie και Ibrahim. Οι δορυφορικοί πομποί μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις μεταναστευτικές οδούς, τα μέρη διαχείμασης, τις απειλές και τους παράγοντες θνησιμότητας του Ασπροπάρη. Πάρθηκαν αιματολογικά και ιστολογικά δείγματα για να προσδιοριστεί η κατάσταση της υγείας οκτώ νεαρών Ασπροπάρηδων. Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου έλαβαν ενεργά μέρος και σε αυτή τη διαδικασία ώστε να τη μεταλαμπαδεύσουν και να την επαναλάβουν στη χώρα τους.

Τα μέτρα για την ελάττωση των παραγόντων θνησιμότητας σε μία από τις χώρες κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού του Ασπροπάρη δεν αρκεί, αν συνεχίζει να απειλείται σε άλλες χώρες της οδού. Γι’ αυτό, η διεθνής συνεργασία είναι μία από τις κρισιμότερες δραστηριότητες για την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών, και συγκεκριμένα του Ασπροπάρη. Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την προστασία του Ασπροπάρη, η αναγνώριση των κινδύνων και η ελαχιστοποίηση των απειλών είναι βασικές κινήσεις σε μια εποχή σαν τη σημερινή που ο πληθυσμός του Ασπροπάρη βρίσκεται σε κρίσιμα επίπεδα επιβίωσης.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή που ακολούθησαν οι Ασπροπάρηδες πέρσι εδώ. Τα νεαρά άτομα θα συμπεριληφθούν στον χάρτη αφού εγκαταλείψουν τις φωλιές τους.

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη» και του προγράμματος «Δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη της προστασίας των αποδημητικών Ασπροπάρηδων από τη δυτική Παλαιαρκτική στους τόπους διαχείμασής τους στην Αιθιοπία, το Σουδάν και το Τσαντ» που χρηματοδοτείται από το UNEP/CMS Raptors MoU.

Πίσω
Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Συμμαχία 14 χωρών για την προστασία του Ασπροπάρη

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ευασθητοποίησης για τους γύπες σε Χάσκοβο, Ματζάροβο και Ρους