Εθελοντισμός για τη διάσωση του Ασπροπάρη 2018

30.05.2018
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Εθελοντισμός για τη διάσωση του Ασπροπάρη 2018

The iconic Egyptian Vulture is the most rapidly vanishing bird of prey in Europe. Your help is needed to secure its future. Volunteers from across the world are invited to carry out monitoring and nest guarding to reduce the risk of disturbance and poaching to nests while the birds are hatching their eggs, to prevent the young chicks from falling from the nest and to make sure their first flight is successful. In addition to monitoring the nests, volunteers will also provide food for the birds at gourmet vulture restaurants and feeding spots. Volunteers will get firsthand experience of crucial nature conservation work, in one of the most breathtakingly beautiful natural landscapes in Bulgaria.

Until now in the nest guarding campaign more than 50 volunteers took part, including volunteers from Canada, Lithuania, Germany and the United States. They guarded 12 nests across the country in the most critical period before their first flight (July-August).

Here is what Karolina Klimaitė, a volunteer from Lithuania, told us after she spent 2 months as a volunteer in Eastern Rhodopes:

“I am Organization Of Environment Protection master‘s degree student with a deep interest in environment, ecology and nature conservation.  Also I am an active student, who wants to take every possibility which can be given for me. Moreover, I understand the importance of gaining practical knowledge which complements the textbook knowledge and helps a student gain a wider perspective of the subjects. So I had an opportunity to take internship with Erasmus and I couldn't say no. Bulgaria surprised me in a lot of different ways, nice people with big interests in nature conservation, amazing nature and magical birds. I'm really lucky that I choose BSPB as my internship place, it allowed me to see NGO kitchen with all pleasant and serious things.”


Help to save the Egyptian Vulture by volunteering! It is necessary to know that you need to cover all your expenses during your stay. We rely on your support!


If you want to join us to save this iconic species, please contact:


Vladimir Dobrev, BSPB Conservation Officer, LIFE project “Egyptian Vulture New LIFE” -  vladimir.dobrev[@]bspb.org, +359 878 599 381


You can learn more about part of the volunteers and contributors here.

Πίσω
Που είναι ο Β14;

Που είναι ο Β14;

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη

Η αναπαραγωγική επίδοση των Ασπροπάρηδων στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη