Експериментално пуснахме млади египетски лешояди, отгледани в плен, в България

10.08.2016
  • Начало
  • Новини
  • Експериментално пуснахме млади египетски лешояди, отгледани в плен, в България

Днес – на 10-ти август, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави три малки египетски лешояда в изкуствено гнездо на територията на Природен парк „Русенски Лом“ с любезното съдействие на Дирекцията на парка и на Зелени Балкани. Две от лешоядчетата са  предоставени от зоопарка във Виена, а едно - от зоопарка в Париж.

Това експериментално въвеждане чрез адаптация на млади египетски лешояди, отгледани в плен, сред местна дива популация, се прави за първи път, не само в България, но и в цяла Източна Европа. В дългосрочен план, подобни дейности ще залегнат в програма за активно подсилване на дивата популация и подсигуряване на нейното бъдеще в страната и региона.

На всеки от младите египетски лешояда бе поставен сателитен предавател и пръстен в рамките на LIFE+ проекта на БДЗП „Помощ за египетския лешояд“. Две от лешоядчетата са женски и носят имената Елоди и Регина – кръстени на техните гледачки в зоопарковете, откъдето са взети. Третата птица е мъжка и бе кръстена Лом, на името на парка. Младите птици ще прекарат две седмици в изкуственото гнездо под постоянно наблюдение и грижи, за да свикнат с района, след което ще бъдат освободени. Изкуственото гнездо е в непосредствена близост до площадка за подхранване, където птиците ще могат да намират храна и която се посещава често от местна двойка египетски лешояди. Дивите птици ще могат да предадат своя опит на младите по отношение на сигурни места за храна и почивка, както и на есен да им покажат сигурен път за миграция към местата за зимуване. Този метод е широко използван при много видове за въвеждане на индивиди, отгледани в плен, сред дива популация и с цел реинтродукция, но практическият опит конкретно за египетския лешояд в това направление е сравнително малък и проведеното експериментално пускане ще допринесе значително за натрупване на повече знания в тази област.

Малките са осигурени чрез Зоопарка в Прага в рамките на програмата за размножаване на редки видове (ЕЕP) на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA), с любезното съдействие на Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).

Египетският лешояд е единственият далечен мигрант сред лешоядите. Всяка година изминава над 8000 км до Африка и обратно. След като за пръв път мигрират, младите птици остават в Африка 4 години, докато достигнат полова зрялост, след което се завръщат отново по родните си места. Поставените сателитни предаватели ще отчитат местоположението на трите египетски лешояда и ще предоставят необходимата информация, доказваща, дали методът е успешен и младите птици отново ще се върнат в Русенски Лом, за да създадат поколение.

Дейността се извършва в рамките на LIFE+ проекта на БДЗП „Помощ за египетския лешояд“, чрез ключовото сътрудничество с Антон Вайдл, координатор на EEP - програмата за египетския лешояд към EAZA и със съдействието на VCF,  Природен парк  „Русенски Лом“ и Зелени Балкани.

Назад
Къде е В14?

Къде е В14?

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа