Фотоконкурс: Одисеята на египетските лешояди

Two Egyptian vultures fighting in mid air. Photo by K. Hristov. www.LifeNeophron.euНа Международния ден на птиците – 1 април, LIFE+ проектът „Помощ за египетския лешояд“ обявява фотоконкурс, целящ популяризирането и опазването на една от най-застрашените птици на планетата.

Тема

Очакваме пъстра палитра от вдъхновяващи ваши фотографии на различни аспекти от живота на египетския лешояд; неговите местообитания; красиви пейзажи по пътя на миграция; трудностите и заплахите, с които се сблъсква; устойчив поминък, който подпомага съществуването на лешоядите и биоразнообразието като цяло, връзката на египетския лешояд с местните хора (например овчарите); различни природозащитни дейности; или просто – красотата и уникалността на този емблематичен вид.

Снимките ще бъдат в две категории:

1.    Снимки на египетски лешояд
2.    Пейзажи/ връзка на египетските лешояди с хората

Защо египетският лешояд?

Египетският лешояд – Белият баща, Свещеното пиле на фараоните, Предвестникът на пролетта, мъдрата птица, която ползва сечива, единственият мигриращ вид сред eвропейските лешояди – понастоящем е един от най-застрашените птици на планетата. Популацията му в Европа е намаляла с 50% за последните 50 години, а на Балканите – с 80% за последните 30 години. България и Гърция са едни от последните страни, които все още приютяват този емблематичен вид и бъдещето му е в нашите ръце. Един от начините за опазването на египетския лешояд е като го направим популярен сред широката общественост, като по този начин ще се увеличат хората, които са загрижени за неговата съдба.

Условия

Право на участие: Професионалисти и любители фотографи, без географско ограничение и ограничение за броя фотографии, с които се участва в конкурса (ако участникът е под 18 г., трябва да приложи писмо в свободен текст, подписано от родител, попечител или настойник, съдържащо съгласие за участието в конкурса.), като фотографиите трябва да са авторски.

Изпращане на фотографиите в конкурса: Изпращайте вашите фотографии по електронна поща до ybarzova@gmail.com

Технически изисквания: Фотографиите трябва да отговарят на зададената тема на фотоконкурса, да са в електронен формат (TIFF или JPG) с минимален размер по дългата страна 3000 пиксела и минимална резолюция 300 dpi, както и да не бъдат подлагани на груби манипулации със софтуер за обработка на изображения (разрешени за корекции чрез crop (до степен, която не засяга качеството на снимката), levels, color balance, sharpen и unsharp mask, умерено използване на saturation и vibrance).

Не е позволено премахването или добавянето на елемнти към снимката.

Всяка фотография трябва да е придружена с трите имена, възраст, националност и контакти на автора; заглавие и кратко описание (желателно е да се посочи мястото/държавата, където е заснет кадъра и кратка история или послание).

Авторските права върху фотографиите остават изключително право на автора. Авторът - участник в конкурса се съгласява да предостави на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ и партньорите по проекта БДЗП, HOS, WWF Grece и RSPB, правото за безвъзмездно публикуване на фотографиите за различни комуникационни дейности, свързани с опазването на вида, при изрично упоменаване на името на автора.

Срок

Крайният срок за подаване на снимки в конкурса е 30 юни 2016 г. Гласуването на снимките от публиката ще започне след публикуването на на първата снимка и ще продължи до края на юли в страницата на проекта във Facebook.

Класиране

Фотографиите, взели участие в конкурса, ще бъдат оценени от жури и от публиката (чрез гласуване във Facebook). Журито ще избере побетителите от двете категории, класирали се на 1-во и 2-ро място, като ще вземе под внимание и гласуването на публиката. Снимката с най-висок вот на публиката, от всяка категория, ще бъде класиранта на 3-то място. Журито ще подбере максимум 20 снимки, които ще бъдат включени в изложба, посветена на опазването на египетския лешояд, и представена през септември на Международния ден на лешоядите (IVAD), както и в различни комуникационни материали.

Членове на журито:

1.    Светослав Спасов (фотограф на дива природа)
2.    Димитър Градинаров (фотограф на дива природа)
3.    Емилия Янкова (директор Комуникационни дейности)
4.    Димитрис Вавилис (фотограф на дива природа)
5.    Тасос Бунас (фотограф на дива природа)
6.    Рула Тригу (отговорник комуникации)

Награди за всяка от категориите:

1-ва награда: Уикенд в Царството на лешоядите в България или Гърция. През есента на 2016 г. ще имате възможност да прекарате незабравими два дни в царството на лешоядите в България или Гърция (по избор). В България ще имате възможността да посетите Информационния и природозащитен Център Източни Родопи в Маджарово, да се разходите с екскурзовод в околността и да посетите укритие за наблюдение и снимане на лешояди. В Гърция ще имате възможността да посетите вълшебната местност Метеора, където все още се срещат едни от последните египетски лешояди в страната. Проектът поема разходите за пълен пансион, но не и за пътя до предложените дестинации и обратно.

2-ра и 3-та награда: Авторите на снимките, класирани на второ и трето място ще получат тениски на проекта, значка на егиепетски лешояд и „Полеви определител на птиците на Европа, Северна Африка и Близкия Изток” на български или гръцки език.

Авторите на снимките, които ще вземат участие в изложбата, ще получат картина с египетски лешояд от художника на дива прорида Пасхалис Дугалис.

Официалното обявяване на наградените творби ще стане на Международния Ден на Лешоядите – 3 септември 2016 г.


Photo Contest Insider We are listed on Photo Contest GURU


< Назад

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа

Гнездовият успех на популацията на египетския лешояд в България – един от най-високите в Европа


Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена

Вратата на изкуственото гнездо вече е отворена


Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България